Spring naar onderdeel keyboard_arrow_down
 • Soort onderwijs
  Particulier
 • Niveau
  Voortgezet onderwijs
 • Onderwijsvorm
  Voltijd
 • Graad
  Havo
 • Studieduur
  1 of 2 jaar
 • Erkenning
  NVAO, geaccrediteerde opleiding
 • Startmomenten
  September
 • Contacturen per week
  40

Collegegeld

 • Cursusgeld per eindexamenvak 2024-2025

  € 3.727

 • Cursusgeld BSM / LO2 2024-2025

  € 4.923

 • Cursusgeld schoolexamen vakken 2024-2025

  € 1.521

Locaties

Eindhoven, Maastricht

Een havo-diploma halen in 1 jaar? Ja, dat kan! We bieden het programma van havo 4 en 5 in één jaar aan. De lesstof bestaat, net als bij de reguliere havo-opleiding, uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij vak. Samen kijken we welk vakkenpakket het beste bij je past.

Sasha Haagens Madeleine Bakhuizen scaled
Renee Dekker scaled
IMG 3801 scaled

Hoe werkt het?

Om havo 4 en 5 in één jaar te halen, krijg je dezelfde lesstof als bij het reguliere voortgezet onderwijs, maar dan in een kortere periode. Dat klinkt uitdagend en dat is het ook. Je werkt extra hard met intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht. Havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs.

Toelatingseisen

 • Je bent bevorderd naar tenminste havo leerjaar 4.
 • Je hebt een vmbo-tl-diploma of een certificaat voor de relevante vakken op havo-niveau.
 • Je hebt al een havo-diploma.

Wat je reden ook is, geloof in jezelf en ga de uitdaging met ons aan. Samen zorgen we dat je slaagt!

IMG 0874 scaled

Verschillende rollen bij Notenboom

In een uitgebreid kennismakingsgesprek stellen we samen met jou het vakkenpakket op maat samen, daarbij kijken we naar wat je al gedaan hebt en welk doel je met het behalen van je havo-diploma hebt, bijvoorbeeld doorstromen van hoger algemeen voortgezet onderwijs naar hoger beroepsonderwijs.

Rol leerling

De leerling staat bij Notenboom centraal. Dit betekent dat we continu kijken op welke wijze de leerling zijn of haar doelen kan bereiken. We vinden het belangrijk dat een leerling ook zelf leert aan te geven waar hij of zij behoefte aan heeft. Binnen kaders creëren we een optimale leeromgeving.

Rol ouders

Ook in het leven van pubers spelen ouders een belangrijke rol. Om het maximale uit de opleiding te kunnen halen, is een veilige en motiverende thuisbasis cruciaal. Als leerlingen een goede relatie met hun ouders hebben, vergroot dat hun zelfvertrouwen, waardoor ze meer zullen durven en makkelijker door het voorgezet onderwijs heen lopen

Rol docent

Elke docent houdt elke les bij hoe het met de leerling en de studievoortgang gaat. Is er een onderdeel bij dat de leerling niet meteen begrijpt ( Engelse taal, Nederlandse taal, wiskunde a)? Dan kijken zij hier samen naar, of de docent geeft een seintje aan de studiezaalbegeleider om de leerling hierbij te helpen.

Rol rector

De rector is maximaal betrokken bij de voortgang van de leerling en is de schakel tussen de leerling, de mentor, de docenten, de decaan, de studiezaal-begeleider, en u als ouders. Zowel de leerling als de ouders kunnen altijd bij de rector terecht door ons ‘open deur’ beleid.

Rol mentor

De mentor is altijd op de hoogte van de persoonlijke situatie en studievoortgang van de leerling. Samen zoeken de mentor en de leerling naar oplossingen voor eventuele problemen. Mocht het nodig zijn, dan kunnen ze samen het studieplan voor voortgezet onderwijs bijstellen.

Rol decaan

De decaan helpt de leerling bij het kiezen van een vervolgopleiding. Met beroepskeuzetests en andere tools zoekt de decaan samen met de leerlingen naar antwoorden op vragen als: “Welke vervolgopleiding past het beste bij mij?”

Rol studiezaalbegeleider

De studiezaalbegeleiding staat in nauw contact met de rector, het docententeam, de mentor en orthopedagoog. De lijnen zijn kort en de informatie en adviezen komen snel op de juiste plek terecht. De studiezaal is een plek waar leerlingen in rust en stilte zelfstandig werken. De leerling wordt onder andere ondersteund bij het maken van huiswerk, het leren van de toetsstof en het schrijven van een profielwerkstuk. Door ondersteuning en advisering worden de benodigde vaardigheden aangeleerd.

Rol orthopedagoog

Een orthopedagoog is een opvoedkundige die is gespecialiseerd in ontwikkelings-, opvoedings- en leerproblematiek van onze leerlingen.

Pakket op maat

Het is mogelijk om in één jaar een volledig vakkenpakket of om voor een gesplitst pakket te kiezen, waarbij je een deel van de vakken in jaar 1 en een deel van de vakken in jaar 2 volgt en afrondt. Tenslotte is het ook mogelijk om 1 of meer vakken te volgen en deelcertificaten te behalen met als doel alsnog je havo-diploma te behalen, een vak met een hoger cijfer af te ronden voor bijvoorbeeld een lotingstudie of een extra vak te volgen voor bijvoorbeeld een tweede profiel.

Celine Scheijen
Vestigingsdirecteur Maastricht
9F9A5722 Celine Scheijen scaled
Els Salters
Docent
Els Salters
Leon van Nunen
Docent, Coach
Leon van Nunen
Simone van Raak
Studiezaalbegeleider, Orthopedagoog
Simone van Raak

Deelcertificaten havo

Ben jij gezakt voor je havo (school)examen?

 • Heb je slechts een aantal vakken niet gehaald?
 • Of heb je je diploma wel behaald, maar heb je nog enkele vakken nodig voor je vervolgopleiding?
 • Of wil jij je juist richten op het herprofileren van een vak / enkele vakken voor je vervolgopleiding?

Notenboom biedt je de mogelijkheid om losse vakken te volgen. Hiermee behaal je zogenaamde deelcertificaten havo. Door deze havo deelcertificaten te halen, hoef je niet het hele schooljaar opnieuw te doen en blijven de behaalde resultaten voor je andere vakken gewoon geldig. Daardoor kun je je extra goed concentreren op de vakken waar je echt moeite mee hebt. Bij Notenboom kun je daarnaast al starten met een hoger beroepsonderwijs zoals hbo-, kort hbo-opleiding of mbo-opleiding ( middelbaar beroepsonderwijs), zodat je geen tijd verliest.

Examentraining voor externe leerlingen

De periode van de eindexamens is een spannende tijd voor veel leerlingen. Alles wat een leerling de afgelopen jaren geleerd heeft, komt samen in de examens. Om een leerling extra goed voor te bereiden, biedt Notenboom aanvullende examentrainingen aan. Daarbij ligt de focus niet enkel op de inhoud van de examens, maar ook op de technische kant van het maken van een examen: hoe verdeel ik mijn tijd, hoe lees ik de vragen, hoe blijf ik gefocust of hoe maak ik slim een toets? Door deze aanpak gaat een leerling goed voorbereid en zelfverzekerd de examens in.

Meer informatie over de kosten? Klik hier

Huiswerkbegeleiding voor externe leerlingen

Naast het afronden van het vmbo-t, havo of vwo-diploma met een vol pakket of deelcertificaten, biedt Notenboom ook intensieve begeleidingstrajecten aan leerlingen die op een reguliere school zitten en graag extra ondersteuning willen.

Zo blijft er tijd over om te sporten of andere activiteiten te ondernemen en is thuis ook echt thuis. Notenboom heeft vakdocenten in huis om iedere leerling op maat die ondersteuning te bieden die nodig is om succesvol de eindstreep te halen!

De toekomst

Je profielkeuze heeft invloed op welke studies je na de middelbare school kunt gaan volgen. Het is dus belangrijk om hier goed over na te denken. Kom je er in het laatste jaar achter dat je het verkeerde profiel hebt gekozen voor jouw vervolgopleiding? Dan kun je er voor kiezen om de laatste twee jaar havo in één jaar over te doen met een ander profiel.

Doorstromen hbo-opleidingen Notenboom

Daarnaast kan je er ook voor kiezen om door te stromen naar één van de kort hbo-opleidingen of de hbo bachelor-opleidingen van Notenboom.

Wat betekenen de afkortingen bij opleidingen?

vo: voortgezet onderwijs

havo : hoger algemeen voortgezet onderwijs

mbo: middelbaar beroepsonderwijs

hbo: hoger beroeps onderwijs

cm: cultuur en maatschappij

nt: natuur en techniek

ng: natuur en gezondheid

em: economie en maatschappij

Kom kennismaken

Natalie van Rooij

Natalie van Rooij

Relatiebeheer

Ben je benieuwd wat Notenboom voor jou kan betekenen? Je bent van harte welkom voor een gesprek op één van de vestigingen.

Kennismaken