Spring naar onderdeel keyboard_arrow_down

Notenboom maakt het verschil

Al 65 jaar is Notenboom dé vertrouwde naam voor uitmuntend, kleinschalig, versneld, ondernemend, persoonlijk en particulier onderwijs. Op onze 4 locaties Eindhoven, Hilversum, Maastricht en Rotterdam bieden wij particulier hoger onderwijs aan (hbo bachelor, kort hbo) middelbaar onderwijs (mbo 4) en voortgezet onderwijs aan.

Hierbij staan onze kernwaarden centraal: persoonlijk, inspirerend, ambitieus en ondernemend.

Notenboom biedt particulier onderwijs

Als particuliere school zijn wij ervan overtuigd dat het persoonlijke en ondernemende karakter van ons onderwijs jou een grote voorsprong geeft én je verder helpt bij het realiseren van je ambities.

 • Versnelde opleidingen
 • Start in september of januari of gedurende het jaar
 • Persoonlijke begeleiding in kleine klassen en individuele coaching
 • Inspirerend onderwijs van ondernemende docenten uit de praktijk
DSCN1701 scaled
DSC00966 scaled
P1550297 scaled
IMG 0693 scaled

Notenboom biedt meer dan onderwijs aan

De opleidingen van Notenboom zijn niet alleen inhoudelijk uitmuntend, we bieden je nog veel meer. Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zijn talenten en ambities ontdekt en weet welke stappen je moet zetten om je ambities te realiseren. Daarom bieden we je persoonlijke coaching, krijg je les in kleine klassen van ondernemende docenten, stimuleren we ondernemerschap en krijg je intensieve begeleiding bij het afstuderen.

Meer dan onderwijs

Kwaliteitsborging

Notenboom is een particuliere onderwijs instelling met door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende opleidingen. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en dat onderstrepen de toezichthoudende instanties ook. Wij voldoen aan de wettelijke voorschriften binnen verschillende categorieën voor zowel middelbaar als hoger onderwijs.

Bestuur en toezicht

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de financiële continuïteit van het onderwijs en voor het realiseren van de gestelde ambities. Het bestuur moet regelmatig aantonen dat het deze verantwoordelijkheid draagt. Zowel de jaarverslagen als de uitkomsten van het periodiek onderzoek door de inspectie zijn openbaar.

Erkenningen en accreditaties

Voortgezet onderwijs
Notenboom biedt erkend onderwijs aan binnen het voortgezet onderwijs, zowel vo als vavo.

 • 5100  Vavo Atheneum
 • 5200 Vavo Gymnasium 
 • 5300 Vavo Havo 
 • 5400 Vavo Mavo VMBO Theoretische leerweg

Mbo
Alle mbo 4-opleidingen van Notenboom vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en zijn geregistreerd in het CREBO.

 • 25133 mbo 4 Assistent Manager Internationale Handel
  Notenboom biedt deze opleiding aan onder de titel ‘mbo International Business Management’.
 • 25184 mbo 4 Manager / Ondernemer Horeca
  Notenboom biedt deze opleiding aan onder de titel ‘mbo Hotel & Event Management’.
 • 25727 mbo 4 Marketing & Communication Specialist
 • 25749 mbo 4 Medewerker Evenementenorganisatie
  Notenboom biedt deze opleidingen samen aan onder de titel ‘mbo Marketing, Communicatie & Event Management’.

Hbo
Notenboom biedt binnen het hbo zowel associate degree als bachelor opleidingen aan. De associate degree opleidingen duiden we aan als kort hbo. Alle opleidingen binnen ons hoger onderwijs zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Ze zijn tevens opgenomen in het CROHO. 

 • 34030 Hbo bachelor Hotel & Event Management
 • 34035 Hbo bachelor Bedrijfskunde
 • 80096 Associate degree Commercieel Management
 • 80104 Associate degree Hotel & Event Management
 • 80106 Associate degree International Business Management
Beroepenveldcommissie

De beroepenveldcommissie van Notenboom is samengesteld uit alumni en ondernemende ouders van studenten. Zij kennen de beroepspraktijk en ons particuliere onderwijs. Zij kunnen als geen ander een uitspraak doen over de relevantie van onze opleidingen voor het beroepenveld en een beargumenteerd oordeel geven over voorgenomen aanpassingen of doorontwikkelingen.

NRTO

Notenboom is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de NRTO, de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. De NRTO geeft een keurmerk af aan instellingen die zich houden aan de door de NRTO opgestelde gedragscode. Notenboom heeft dit keurmerk, waardoor consumenten en bedrijven zeker kunnen zijn van de kwaliteit van ons particuliere onderwijs

Bijzonder kenmerk ondernemen

Notenboom heeft een sterk ondernemend karakter. De NVAO bevestigt dit met het toekennen van het ‘Bijzonder kenmerk ondernemen’ aan alle hbo opleidingen bovenop de reguliere accreditatie.

NSE

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een jaarlijks grootschalig onderzoek onder hbo- en wo- studenten binnen het erkende reguliere onderwijs en particulier hoger beroepsonderwijs. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de Keuzegids en op studiekeuze123.nl

JOB monitor

Om het jaar voert de landelijke Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een tevredenheidsonderzoek uit onder alle mbo-studenten binnen het erkende reguliere onderwijs en particuliere onderwijs. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de Keuzegids en op jobmbo.nl/monitor

Keuzegids

De Keuzegidsen mbo en hbo doen jaarlijks verslag van de onafhankelijke onderzoeken en beoordelingen binnen hetzelfde onderzoekskader als de erkende reguliere mbo-, hbo- en wo- opleidingen in Nederland. Via de NSE en de JOB monitor worden alle ingeschreven studenten gevraagd naar hun waardering ten aanzien van onder andere het lesaanbod, de kwaliteit van docenten en de begeleiding. Deze gegevens worden aangevuld met de bevindingen van de inspectie van het onderwijs en de NVAO. Samengevoegd geeft dit een goed beeld van de kwaliteit van de opleidingen en de instelling als geheel. Notenboom verdient volgens de  Keuzegids 2023 zowel voor het mbo als het hbo het predicaat ‘Uitmuntend’. Ook zijn onze opleidingen voor het 6e jaar op rij bekroond als ‘Top-opleiding’. 

Kwaliteitsborging

Team Notenboom

Dagelijks geven zo'n 150 docenten, mentoren, coaches en ondersteunende medewerkers in kleine klassen invulling aan onze kernwaarden Persoonlijk, Ondernemend, Ambitieus en Inspirerend onderwijs.

Björn Lenaers
Human Resource
Björn Lenaers
Harry Lubberding
Docent
Harry Lubberding
Paul Burger
Docent
Paul Burger
Mies van Landsveld
Docent, Scriptie coördinator
Mies van Landsveld
Renato Orsini
Docent
Renato Orsini
Hanny de Jong
Docent
Hanny de Jong
Bert de Raaf
Docent
Bert de Raaf
Serge van Sassen
Docent
notenboom medewerkers website 1200px 169
Ronald Veld
Docent
Ronald Veld
Anne-Marie Zwarts
Docent
Anne-Marie Zwarts

Werken bij Notenboom

Bij Notenboom werken mensen met plezier en trots in een ambitieuze, ondernemende en inspirerende omgeving.

Werken bij Notenboom
Natalie van Rooij

Natalie van Rooij

Relatiebeheer

Ben je benieuwd wat Notenboom voor jou kan betekenen? Je bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.

Kennismaken