Spring naar onderdeel keyboard_arrow_down

Notenboom maakt het verschil

Al 65 jaar is Business School Notenboom dé vertrouwde naam voor uitmuntend, kleinschalig, versneld, ondernemend, persoonlijk en particulier onderwijs. Op onze 3 locaties Eindhoven, Hilversum en Maastricht bieden wij particulier hoger onderwijs aan (hbo master, hbo bachelor, kort hbo), middelbaar onderwijs (mbo 4) en voortgezet onderwijs aan.

Naast ons particulier onderwijs streven we ernaar om onze studenten een hoogwaardige onderwijservaring te bieden op het gebied van voortgezet onderwijs. We geloven dat persoonlijke aandacht en maatwerk essentieel zijn voor de ontwikkeling van elke student. Daarom bieden we zowel voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs aan, waarbij we ons richten op het ontwikkelen van talenten.

Bij Business school Notenboom staan de kernwaarden van ons (hoger) onderwijs centraal, ongeacht het type onderwijs dat we aanbieden. We streven naar persoonlijke groei, inspirerend onderwijs, ambitieus denken en ondernemendheid, zodat onze studenten de vaardigheden en het zelfvertrouwen ontwikkelen om succesvol te zijn in hun verdere studie en carrière.

Notenboom biedt particulier onderwijs

Als particuliere school (in zowel voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs, als hoger onderwijs) zijn wij ervan overtuigd dat het persoonlijke en ondernemende karakter van ons onderwijs jou een voorsprong geeft én je verder helpt met realiseren van je ambities.
Particulier onderwijs biedt in tegenstelling tot regulier onderwijs kleine klassen waarin onze studenten de aandacht en betrokkenheid krijgt die hij/ zij nodig heeft binnen een ander schoolsysteem dan binnen regulier onderwijs.

 • Versnelde opleidingen
 • Start in september of januari of gedurende het jaar
 • Persoonlijke begeleiding in kleine klassen en individuele coaching
 • Inspirerend onderwijs van ondernemende docenten uit de praktijk
img 2269
img 2187 (1)
img 5955 (1)
img 0263 (1) (1)

Notenboom biedt meer dan onderwijs aan

Het particulier onderwijs van Notenboom bereidt studenten voor op het centraal schriftelijk eindexamen, dat voldoet aan de wettelijke voorschriften van het onderwijsstelsel. Hoewel privéscholen de vrijheid hebben om hun eigen onderwijsmethoden en curriculum te bepalen, zijn zij nog steeds gebonden aan de landelijke richtlijnen voor het eindexamen.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op Notenboom gewaarborgd blijft, houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op particuliere onderwijsinstellingen, waaronder privéscholen. De inspectie beoordeelt onder andere de onderwijskwaliteit, de naleving van wettelijke voorschriften en de algemene gang van zaken binnen de school.

Bij Notenboom hebben we altijd veel belang gehecht aan de tevredenheid van onze studenten en het succes van ons schoolsysteem. We zijn er trots op dat we vele jaren lang studenten hebben opgeleid in ons particulier onderwijs en dat ze met succes hebben deelgenomen aan het centraal schriftelijk eindexamen. Onze docenten zijn toegewijd aan het bieden van hoogwaardig onderwijs en begeleiding, zodat studenten de benodigde kennis en vaardigheden kunnen verwerven om succesvol hun examens af te ronden.

Bij Notenboom geloven we dat persoonlijke aandacht en begeleiding essentieel zijn voor het succes van onze studenten. Daarom bieden we persoonlijke coaching aan om individuele talenten en ambities te ontdekken en te ontwikkelen. Onze kleine klassen zorgen voor een interactieve leeromgeving waarin elke student actief betrokken kan worden en optimaal kan profiteren van de kennis en ervaring van onze ondernemende docenten.

Naast het academische curriculum streven we ook naar het stimuleren van ondernemerschap bij onze studenten. We willen hen helpen hun zakelijk inzicht en vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze klaar zijn voor de uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt.

Ten slotte bieden we intensieve begeleiding bij het afstuderen, waarbij studenten worden ondersteund en gecoacht om hun afstudeerproject succesvol af te ronden. We streven ernaar om onze studenten te voorzien van de juiste tools en vaardigheden om een vliegende start te maken in hun professionele carrière.

Bij Notenboom gaan we verder dan alleen het verstrekken van kwalitatief hoogstaand onderwijs. We bieden een totaalpakket dat gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van talenten, het behalen van succesvolle examenresultaten en het voorbereiden van studenten op een veelbelovende toekomst.

Meer dan onderwijs

Wat is de onderscheidende factor van Business School Notenboom?

Het particulier onderwijs van Notenboom biedt een alternatieve keuze voor studenten die op zoek zijn naar een meer gespecialiseerde en ondernemingsgerichte onderwijsomgeving. Door zich te richten op een specifieke niche en het aanbieden van kleinschalig onderwijs, kan Notenboom persoonlijke aandacht, intensieve begeleiding en interactieve leermogelijkheden bieden die mogelijk anders zijn dan die van reguliere middelbare scholen.

Kortom, Notenboom onderscheidt zich van reguliere opleidingen door haar status als particulier onderwijsinstelling en privé school, haar focus op management en ondernemerschap, haar niet bekostigde karakter en haar unieke benadering van onderwijs binnen hetzelfde onderzoekskader als andere particuliere onderwijsinstellingen.

Ervaar Notenboom

Kwaliteitsborging

Business School Notenboom is een particuliere onderwijsinstelling met door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende opleidingen. Ons particulier onderwijs, staat bekend om zijn hoge kwaliteit en wordt ondersteund door toezichthoudende instanties. Wij voldoen aan de wettelijke voorschriften, voor voortgezet-, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Als een van de toonaangevende particuliere scholen in het land, houden we ons ook aan het financieel toezicht om transparantie en verantwoording te waarborgen. Bij Business School Notenboom streven we ernaar studenten een uitstekende educatieve ervaring te bieden.

Bestuur en toezicht

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de financiële continuïteit van het niet bekostigde onderwijs, en voor het realiseren van ambities. Het bestuur moet regelmatig aantonen dat het deze verantwoordelijkheid draagt. Zowel de jaarverslagen als de uitkomsten van het periodiek onderzoek door de inspectie zijn openbaar. Ondanks dat we een ander schoolsysteem hebben, hanteren we hetzelfde onderzoekskader om de kwaliteit van ons particulier onderwijs te waarborgen.

Erkenningen en accreditaties

Voortgezet onderwijs

Notenboom biedt erkend onderwijs aan binnen het voortgezet onderwijs, zowel vo als vavo. We bieden verschillende opleidingen in diverse categorieën aan:

 • 5100  Vavo Atheneum
 • 5200 Vavo Gymnasium
 • 5300 Vavo Havo
 • 5400 Vavo Mavo VMBO Theoretische leerweg

Mbo

Alle mbo 4-opleidingen van Business school Notenboom vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en zijn geregistreerd in het CREBO.

 • 25133 mbo 4 Assistent Manager Internationale Handel. Business school Notenboom biedt deze opleiding aan onder de titel ‘mbo International Business Management’.
 • 25184 mbo 4 Manager / Ondernemer Horeca. Business school Notenboom biedt deze opleiding aan onder de titel ‘mbo Hotel & Event Management’.
 • 25727 mbo 4 Marketing & Communication Specialist 25749 mbo 4 Medewerker Evenementenorganisatie. Business school Notenboom biedt deze opleidingen samen aan onder de titel ‘mbo Marketing, Communicatie & Event Management’.

Hbo

Notenboom biedt binnen het hbo zowel associate degree als bacheloropleidingen aan. Onze opleidingen zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie), en opgenomen in het CROHO.

 • 34030 Hbo bachelor Hotel & Event Management
 • 34035 Hbo bachelor Bedrijfskunde
 • 80096 Associate degree Commercieel Management
 • 80104 Associate degree Hotel & Event Management
 • 80106 Associate degree International Business Management.
Beroepenveldcommissie

De beroepenveldcommissie van Business school Notenboom, samengesteld uit alumni en ondernemende ouders van studenten, is een waardevolle bron van expertise binnen onze opleidingen. Zij zijn bekend met zowel de beroepspraktijk als ons schoolsysteem, waardoor zij een goed onderbouwd oordeel kunnen geven over de relevantie van onze opleidingen voor het beroepenveld. Bovendien kunnen zij waardevolle inzichten bieden bij voorgenomen aanpassingen of doorontwikkelingen, die uiteraard voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften.

Bij Business School Notenboom streven we ernaar dat iedere leerling een hoogwaardige onderwijservaring krijgt. Ons particulier onderwijs bestaat uit gepersonaliseerde begeleiding en aandacht voor individuele leerbehoeften. We geloven in het creëren van een stimulerende leeromgeving waarin studenten hun potentieel optimaal kunnen benutten. Door ons toegewijde team van docenten en onderwijsondersteunend personeel kunnen we een leeromgeving bieden die gericht is op groei en succes voor elke student.

NRTO

Notenboom is een gerenommeerde particuliere onderwijsinstelling. Onze instelling is trots op haar lidmaatschap bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen. Dit lidmaatschap onderstreept ons streven naar kwaliteit en professionaliteit in het particulier onderwijs.

Als erkend lid van de NRTO voldoet Notenboom aan de strikte eisen en richtlijnen die door de organisatie zijn opgesteld. We houden ons nauwgezet aan de door de NRTO vastgestelde gedragscode, wat bijdraagt aan transparantie en integriteit binnen onze instelling. Dit waarborgt dat zowel consumenten als bedrijven kunnen vertrouwen op de kwaliteit van ons particuliere onderwijs.

Bovendien heeft Notenboom het keurmerk van de NRTO ontvangen, wat onze toewijding aan excellentie en klantgerichtheid bevestigt. Dit keurmerk biedt een extra garantie voor de kwaliteit van ons onderwijsaanbod en de waarde van onze diplomering. Als ouders of studenten voor particulier onderwijs kiezen bij Notenboom, kunnen ze er zeker van zijn dat ze een hoogwaardige onderwijservaring krijgen die voldoet aan de hoogste normen van de NRTO.

Ons NRTO-lidmaatschap en keurmerk getuigen van ons streven naar uitmuntendheid en klanttevredenheid.

Bijzonder kenmerk ondernemen

Business school Notenboom staat bekend om zijn sterk ondernemende karakter, wat wordt bevestigd door de erkenning van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Naast reguliere accreditatie, heeft de NVAO het ‘Bijzonder kenmerk ondernemen’ toegekend aan al onze hbo-opleidingen. Deze erkenning onderstreept het ondernemerschap en de onderscheidende waarde van onze programma’s.

Daarnaast zijn we ook actief in het mbo-onderwijs en het voortgezet onderwijs. Onze samenwerking met gerenommeerde mbo-instellingen stelt studenten in staat om hun vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen. Binnen het voortgezet onderwijs richten we ons op het stimuleren van nieuwsgierigheid, kritisch denken en talentontwikkeling.

Met ons brede aanbod in particulier onderwijs streven we ernaar om studenten de beste onderwijservaring te bieden en hen voor te bereiden op succes in hun verdere studie en carrière.

 

NSE

De Nationale Studenten Enquête® (NSE) is een jaarlijks onderzoek onder hbo- en wo-studenten, zowel binnen het erkende reguliere onderwijs als het particulier hoger beroepsonderwijs en particuliere scholen. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in de tevredenheid en ervaringen van studenten.

Bij Notenboom hechten we veel waarde aan de feedback van onze studenten. We streven naar continue verbetering van onze onderwijsprogramma’s en het creëren van een optimale leeromgeving.

De resultaten van de NSE worden gepubliceerd in de Keuzegids en op studiekeuze123.nl. Dit stelt toekomstige studenten in staat om een weloverwogen studiekeuze te maken, gebaseerd op de ervaringen van huidige studenten in zowel het reguliere onderwijs als het particulier hoger onderwijs en mbo-instellingen.

 

JOB monitor

Twee jaarlijks voert de landelijke Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een tevredenheidsonderzoek uit onder alle mbo-studenten, zowel binnen het erkende reguliere onderwijs als het particulier onderwijs. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de tevredenheid en ervaringen van studenten aan mbo instellingen.

Bij Notenboom hechten we veel waarde aan de feedback van onze mbo-studenten. We streven naar het bieden van een kwalitatief hoogstaand onderwijsprogramma en een stimulerende leeromgeving.

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek van JOB worden gepubliceerd in de Keuzegids en zijn beschikbaar op jobmbo.nl/monitor. Dit stelt zowel toekomstige als huidige mbo-studenten in staat om geïnformeerde keuzes te maken en inzicht te krijgen in de tevredenheid van studenten binnen het reguliere en particuliere mbo-onderwijs.

 

Keuzegids

De Keuzegidsen mbo en hbo doen jaarlijks verslag van de onafhankelijke onderzoeken en beoordelingen binnen hetzelfde onderzoekskader als de erkende reguliere mbo-, hbo- en wo-opleidingen in Nederland (zowel publieke scholen als particuliere scholen). Deze gidsen bieden waardevolle informatie voor toekomstige en huidige studenten van particuliere scholen en middelbare ( prive) scholen.

Via de NSE en de JOB monitor worden alle ingeschreven studenten, binnen het reguliere en particuliere hoger onderwijs en mbo-instellingen, gevraagd naar hun waardering ten aanzien van onder andere het lesaanbod, de kwaliteit van docenten en de begeleiding. Deze waarderingen worden meegenomen in de beoordeling van de kwaliteit van de opleidingen en de instelling als geheel.

Notenboom hecht veel waarde aan kwaliteit van onderwijs en ondergaat daarom ook het financieel toezicht dat van toepassing is op particuliere scholen. De bevindingen van de inspectie van het onderwijs en de NVAO worden meegenomen in de beoordeling van de kwaliteit van onze particuliere opleidingen voor zowel het mbo als het hbo.

Als erkenning van onze inzet en kwaliteit heeft Notenboom het predicaat ‘Uitmuntend’ ontvangen in de Keuzegids 2023, voor zowel mbo als hbo. Bovendien zijn onze opleidingen al voor het 6e jaar op rij bekroond als ‘Top-opleiding’, wat aangeeft dat wij streven naar excellentie in ons onderwijsaanbod.

Kwaliteitsborging

Team Notenboom

Dagelijks geven zo'n 150 docenten, mentoren, coaches en ondersteunende medewerkers in kleine klassen invulling aan onze kernwaarden Persoonlijk, Ondernemend, Ambitieus en Inspirerend onderwijs.

Patrick Hendriks
Docent, Mentor
notenboom medewerkers website 1200px 166
Els Salters
Docent
Els Salters
Wim Collard
Docent, Mentor
Wim Collard
Ronald Piters
Docent
ronals piters
Marc Krux
Docent
marc krux
Fons van Roij
Docent
Fons van Roij
Rob Theunissen
Docent
rob theunissen
Natalie van Rooij
Relatiebeheer
Natalie van Rooij
Harry Lubberding
Docent
Harry Lubberding
Annemieke Groeneweg
Docent
annemieke groeneweg

Werken bij Notenboom

Bij Notenboom werken mensen met plezier en trots in een ambitieuze, ondernemende en inspirerende omgeving.

Werken bij Notenboom
natalie uitgesneden

Ben je benieuwd wat Notenboom voor jou kan betekenen? Je bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.

Kennismaken