• Notenboom heeft de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, maar kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet instaan.
  • Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven inzake de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe toegang wordt geboden.
  • Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Notenboom afgewezen.
  • Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.