Particulier onderwijs

Notenboom is een particulier onderwijsinstituut. Dat betekent dat wij geen bekostiging vanuit de overheid ontvangen. De collegegelden zijn daarom hoger dan in het bekostigd onderwijs. Het wettelijk collegegeld, dat afgedragen wordt aan de overheid, hoeft niet betaald te worden.

Notenboom is een erkende en geaccrediteerde onderwijsinstelling. Dit betekent:

 • voor mbo 4-studenten dat zij vanaf 18 jaar recht hebben op studiefinanciering.
 • voor studenten die kort hbo- of hbo bachelor doen dat zij recht hebben op studiefinanciering conform de Wet Studievoorschot.

De overheid stimuleert studenten om in zichzelf te investeren en biedt hiervoor een aantal mogelijkheden. Via een lening bij DUO kan een deel van de opleiding worden bekostigd. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om gebruik te maken van schenkingen van bijvoorbeeld je ouders om het collegegeld te voldoen.

Kijk op www.duo.nl voor meer informatie over de financieringsmogelijkheden.

Collegegeld hbo ad en hbo bachelor

Een ad hbo-opleiding duurt 1,5 jaar en een hbo-bachelor opleiding duurt 3 jaar. Het schooljaar dat je start met de opleiding kun je aanhouden als collegegeld voor leerjaar 1 en het schooljaar daarop volgend is leerjaar 2, etc.

Collegegeld Hbo bachelor | 2024-2025   € 20.990,- per studiejaar
Collegegeld Hbo ad | 2024-2025  €15.200,- per studiejaar

Collegegeld is inclusief: inschrijfgeld, studieboeken, introductie jaar 1, toetsen en examens, individuele coaching.

Collegegeld mbo

Een mbo 4-opleiding duurt 2 jaar. Het schooljaar dat je start met de opleiding kun je aanhouden als collegegeld voor leerjaar 1 en het schooljaar daarop volgend voor leerjaar 2.

Collegegeld 2024-2025   € 20.990,- per studiejaar

Collegegeld is inclusief: inschrijfgeld, studieboeken, introductie jaar 1, toetsen en examens, individuele coaching.

Betalingsmogelijkheden hbo bachelor, kort hbo en mbo en facturatie

Om het collegegeld te voldoen, hanteren wij verschillende betalingsmogelijkheden:

 • Betaling in één keer

De factuur versturen we in augustus en dient voor 1 september te zijn voldaan.

 • Betaling in 4 termijnen*

De facturen versturen we in augustus, november, februari en mei met steeds een betalingstermijn van 14 dagen.

 • Betaling in 12 termijnen*

De facturen versturen we maandelijks van september tot en met augustus met steeds een betalingstermijn van 14 dagen.

*Per termijn brengen wij €40 aan administratieve kosten in rekening en betaling in termijnen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Voor de volledige informatie over de betalingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden.

Risico en restitutie in het eerste schooljaar hbo, kort hbo en mbo

Annuleert de student vóór 1 juli, dan is hij of zij € 250,- inschrijfgeld verschuldigd. In de periode 1 juli tot de start van de opleiding is annulering ook mogelijk. In dat geval betaalt de student het inschrijfgeld + 20% van het collegegeld.

Elke ingeschreven student heeft gedurende 14 dagen na ontvangst bevestiging ondertekening aanmeldingsformulier de mogelijkheid om deze per e-mail of aangetekend schrijven te ontbinden zonder opgaaf van reden en verplichting tot betaling. Na start van de opleidingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Voor deze 3 maanden geldt een betalingsverplichting.

Doorstromers

Voor doorstromers wordt het collegegeld jaarlijks geïndexeerd. De tarieven worden 3 jaar vooruit vastgelegd. Een doorstromer is een student die zijn opleiding aansluitend voltijds doorzet in het volgende studiejaar. Een doorstromer van mbo 4 naar hbo zal een nieuwe overeenkomst aangaan met de dan geldende collegegelden. 

Voor de volledige informatie over de betalingen verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Tarieven voortgezet onderwijs

Tarieven 2023-2024
Cursusgeld per eindexamenvak (m.u.v.*) | € 3.618,-
*Grieks, Latijn (alleen bij vwo) | € 4.799,-
* BSM/LO2 | € 4.799,-
Cursusgeld schoolexamen vakken | € 1.467,-
De schoolexamenvakken zijn: CKV, Kunstvakken, Maatschappijleer (havo-vwo), Profielwerkstuk en Rekenen

De tarieven zijn inclusief: inschrijfgeld, studieboeken, bergsportweek of studieweek, schoolexamens en centrale examens, studiezaalbegeleiding, individuele coaching.

Betalingsmogelijkheden voortgezet onderwijs en facturatie

Om het cursusgeld te voldoen, hanteren wij verschillende betaling

 • Betaling in één keer

De factuur versturen we in augustus en dient voor 1 september te zijn voldaan.

 • Betaling in 3 termijnen*

De facturen versturen we in augustus, november, februari met steeds een betalingstermijn van 14 dagen.

 • Betaling in 6 termijnen*

De facturen versturen we maandelijks van augustus tot en met januari met steeds een betalingstermijn van 14 dagen

*Per termijn brengen wij €40 aan administratieve kosten in rekening en betaling in termijnen is alleen mogelijk via automatische incasso.
Voor de volledige informatie over de betalingen verwijzen we naar de algemene voorwaarden.

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW. 

Tarieven begeleidingstrajecten voortgezet onderwijs (leerlingen regulier onderwijs)

Huiswerkbegeleiding, hulp bij profielwerkstuk en studiezaal begeleiding: de kosten hiervoor bedragen € 30,- per dagdeel van 4 lesuren. Dit tarief is per dagdeel en wordt voor minimaal 1 maand afgenomen.

 • 1 op 1 begeleiding en privé bijles: de kosten hiervoor bedragen € 75,- per lesuur.
 • Adviesgesprek betreffende studiekeuze: de kosten hiervoor bedragen € 75,- uur.
 • Me.-Scan en adviesgesprek betreffende studiekeuze: de kosten hiervoor bedragen € 195,-.
 • Hulp van een orthopedagoog: de kosten hiervoor bedragen € 115,- per uur.

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW. 

Beëindiging opleidingsovereenkomst voortgezet onderwijs

Elke ingeschreven leerling heeft gedurende 14 dagen na ontvangst bevestiging ondertekening aanmeldingsformulier de mogelijkheid om deze per email of aangetekend schrijven te ontbinden, zonder opgaaf van reden en zonder verplichting tot betaling.

Bij annulering na inschrijving, tussen aanmelding en aanvang opleiding is het verschuldigd bedrag 10% van het cursusgeld.

Na start van de opleidingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Voor deze 3 maanden geldt een betalingsverplichting.