Spring naar onderdeel keyboard_arrow_down

Erkende kwaliteit

Notenboom is een particuliere onderwijsinstelling met door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende opleidingen. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en dat onderstrepen de toezichthoudende instanties ook.
Lees hieronder meer over onze accreditaties en erkende kwaliteit.

Bestuur en toezicht

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de financiële continuïteit van het onderwijs en voor het realiseren van de gestelde ambities. Het bestuur moet regelmatig aantonen dat het deze verantwoordelijkheid draagt. Zowel de jaarverslagen als de uitkomsten van het periodiek onderzoek door de inspectie zijn openbaar.

Tijdens een audit woont de inspectie lessen bij, spreken zij met studenten, docenten, de examencommissie, bureau onderwijs en het college van bestuur. Op basis van dit onderzoek dient Notenboom op alle gebieden (onderwijsproces, examinering, rendement, kwaliteit opleiding en wettelijke vereisten) minimaal een voldoende te behalen.

Een inspectierapport evenals het verslag van werkzaamheden zijn op verzoek in te zien op de vestigingen. Dit verzoek kan via het contactformulier worden ingediend.

NRTO

Notenboom is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, de NRTO, de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. De NRTO geeft een keurmerk uit aan instellingen die zich houden aan de door de NRTO opgestelde gedragscode. Notenboom bezit dit keurmerk, waardoor consumenten en bedrijven zeker kunnen zijn van de kwaliteit van de instelling. Klik hier voor de algemene voorwaarden van NRTO.

Accreditaties & keuzegids

Hbo

Notenboom biedt binnen het hbo zowel associate degree als bachelor opleidingen aan. De associate degree opleidingen duiden we aan als kort hbo. Alle hbo opleidingen zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Ze zijn tevens opgenomen in het CROHO.

 • 34030 Hbo bachelor Hotel & Event Management
 • 34035 Hbo bachelor Bedrijfskunde
 • 80096 Associate degree Commercieel Management
 • 80104 Associate degree Hotel & Event Management
 • 80106 Associate degree International Business Management
Mbo

Alle mbo 4-opleidingen van Notenboom vallen onder de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en zijn geregistreerd in het CREBO.

 • 25133 mbo 4 Assistent Manager Internationale Handel
  Notenboom biedt deze opleiding aan onder de titel ‘mbo International Business Management’.
 • 25184 mbo 4 Manager / Ondernemer Horeca
  Notenboom biedt deze opleiding aan onder de titel ‘mbo Hotel & Event Management’.
 • 25727 mbo 4 Marketing & Communication Specialist
 • 25749 mbo 4 Medewerker Evenementenorganisatie
  Notenboom biedt deze opleidingen samen aan onder de titel ‘mbo Marketing, Communicatie & Event Management’.
Voortgezet onderwijs

Notenboom biedt erkend onderwijs aan binnen het vo en vavo.

 • 5100 Vavo Atheneum
 • 5200 Vavo Gymnasium
 • 5300 Vavo Havo
 • 5400 Vavo Mavo VMBO Theoretische leerweg
Keuzegids

De Keuzegidsen mbo en hbo doen jaarlijks verslag van de onafhankelijke onderzoeken en beoordelingen van de erkende mbo, hbo en wo opleidingen in Nederland. Via de NSE en de JOB monitor worden alle ingeschreven studenten gevraagd naar hun waardering ten aanzien van onder andere het lesaanbod, de kwaliteit van docenten en de begeleiding. Deze gegevens worden aangevuld met de bevindingen van de inspectie van het onderwijs en de NVAO. Samengevoegd geeft dit een goed beeld van de kwaliteit van de opleidingen en de instelling als geheel. Notenboom verdient volgens de  Keuzegids 2023 zowel voor het mbo als het hbo het predicaat ‘Uitmuntend’. Ook zijn onze opleidingen voor het 6e jaar op rij bekroond als ‘Top-opleiding’.