Stagebezoek: NHG Arlette Jungmann (18) – Uitzonderlijke gelegenheid voor student van Business School Notenboom

Hoofdstukken

Arlette Jungmann Stage NHG

In dit artikel duiken we in het bijzondere verhaal van Arlette Jungmann, tweedejaars bachelor studente bedrijfskunde aan Business School Notenboom, die een unieke kans heeft gekregen om stage te lopen bij Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Haar stage draaide om het optimaliseren van performance-sturing bij NHG, met als doel de effectiviteit van deze cruciale processen te verbeteren. Door haar verhaal heen ontdekken we de bijzondere omgeving van NHG, hun inzet voor hybride werken, en hun gebruik van innovatieve technologieën.

Dit verhaal illustreert niet alleen de kracht van netwerken, zoals de toevallige ontmoeting op een congres, maar ook hoe vastberadenheid en moed kunnen leiden tot unieke kansen. Het biedt een kijkje in de wereld van NHG en toont hoe een stage buiten het familiebedrijf waardevolle inzichten en ervaring kan opleveren. Het succes van Arlette’s stage bij NHG weerspiegelt haar toewijding en passie voor financiën en maatschappelijke vraagstukken. Wat resulteerde in een welverdiende beoordeling van 9.1 bij afronding.

Waarom een stage buiten het familiebedrijf? 

In plaats van het bekende pad van een stage binnen het familiebedrijf te volgen, koos Arlette voor een gedurfde weg om haar horizon te verbreden en zichzelf te ontplooien in een omgeving die ze nog niet kende en greep ze een unieke kans aan om haar stage binnen de bijzondere organisatie van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te realiseren.

Met open armen verwelkomt Arlette ons bij Nationale Hypotheek Garantie, een opvallende locatie met een eigentijds en modern kantoor. NHG is eenvoudig te bereiken, je stapt Utrecht centraal uit en je bent er al. Het biedt een prachtig uitzicht over Utrecht, inclusief zicht op de Jaarbeurs. De werkomgeving straalt gastvrijheid uit, met verschillende ruimtes die uitnodigen tot zelfstandig werken of samenwerken in een team.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken. Daarmee draagt NHG bij aan een goed functionerende woningmarkt, zodat iedereen kan wonen in de woning die past bij zijn of haar situatie. Iedereen die een woning koopt onder de NHG-kostengrens, kan een hypotheek met NHG afsluiten. NHG biedt woningeigenaren een vangnet in kwetsbare situaties en woningbehoud waar mogelijk lagere hypotheekrente, dankzij rentekorting.

Dit is een organisatie die zich inzet voor het concept van ‘hybride werken’ om haar medewerkers te ondersteunen. Dankzij de nieuwste technologie, zoals interactieve camera’s, voelt een vergadering op afstand aan alsof je fysiek aanwezig bent, zonder enige afstand te ervaren. Het is indrukwekkend om te zien hoe deze organisatie met de nieuwste ontwikkelingen en innovaties meegaat.

Met zelfsturende teams draagt iedereen de verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk. Er komt niet iemand naast je zitten met ‘he, dit is je takenlijstje voor vandaag.’ De combinatie van de geleerde theorie en de stimulans om ondernemend te zijn, zowel bij Business School Notenboom als in de praktijk bij NHG, valt precies op zijn plek. Die combinatie is precies waarvoor je stage loopt. Waar NHG ondernemen niet direct definieert als een bedrijf opzetten, maar wel het ondernemende in je eigen verantwoordelijkheid en ideeën omzetten tot acties.

De kracht van een goed netwerk opent deuren

Ik kwam in contact met NHG via het netwerk van mijn moeder, Prof. dr. Nadja Jungmann, die trainer is in gespreksvaardigheden bij Social Force en bijzonder hoogleraar en lector in schuldenproblematiek aan de UvA/HU.

Dit contact ontstaat eigenlijk een beetje met toeval. Ik was namelijk in afwachting of ik mijn HAVO diploma had behaald. Dus om de zenuwen te drukken, zei mijn moeder: “Arlette, ga lekker met mij mee en dan gaat de tijd wat sneller voorbij.” Mijn moeder sprak die dag op een leergang georganiseerd door Kerckebosch. De leergang was gericht op schuldhulpverleners en ging over de mogelijkheden om hulp te bieden bij mensen met een achterstand op hun hypotheek.

Tijdens het congres ontmoette ik René van der Heeft, de Klantmanager van NHG, René lichtte aan de deelnemers van de leergang toe wat NHG kan betekenen bij achterstanden op een hypotheek. Tijdens de pauze we raakten in gesprek. We maakten een beetje als grap het idee dat als ik het allemaal zo interessant vond, ik dan maar eens stage zou moeten lopen bij NHG. Ik moest toen nog beginnen aan mijn Hbo-opleiding.

Toen het moment aanbrak dat ik op zoek moest gaan naar een stage, besloot ik de stoute schoenen aan te trekken. Het leek me een bijzondere uitdaging om bij NHG stage te lopen en praktijkervaring op te doen. Ik stuurde René een mail, en tot mijn vreugde ontving ik al snel een uitnodiging voor een gesprek. Bij NHG is het geen standaard dat er stagiaires zijn. Mijn vraag heeft ze aan het denken gezet. Er was eigenlijk geen stageplek beschikbaar. Zij hebben deze ook echt speciaal voor mij gecreëerd, een heel bijzondere kans.

Samen met de operationsafdeling werkte ik aan de invulling en benutting van mijn stageperiode binnen de organisatie. Door mijn collega’s te enthousiasmeren en omdat mijn stage hen goed beviel, bestaat de mogelijkheid dat er in de toekomst meer stageplekken beschikbaar komen.

Mijn uitdaging

De opdracht die ik heb geformuleerd voor mijn stage had als doel aanbevelingen te formuleren voor NHG met betrekking tot de effectiviteit en efficiëntie van performance-sturing. Dit rapport richtte zich op het identificeren van verbetermogelijkheden en het formuleren van concrete suggesties om het proces van performance-sturing te optimaliseren. Mijn doel was NHG te helpen bij het verder verfijnen en verbeteren van hun aanpak, zodat ze hun missie nog effectiever kunnen realiseren. De probleemstelling luidde: ‘Hoe kan de effectiviteit en haalbaarheid van de performance sturing worden geoptimaliseerd tussen de geldverstrekker en consument?’

Bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is performance-sturing een allesomvattend proces. Via diverse databronnen ontvangt NHG gegevens over leningen waarvoor zij garant staan, wat inzicht verschaft in de prestaties van elke lening en de benadering van geldverstrekkers.

Een opvallende constatering is dat de aanpak per geldverstrekker kan variëren, wat nauwkeurig is geanalyseerd en vergeleken. Het is opvallend dat verschillende geldverstrekkers uiteenlopende gedragingen vertonen, wat van invloed kan zijn op de relatie met de consument. Hierin bestaat geen goed of fout.

Dit proces begint met een grondige data-analyse, waarbij verschillende databronnen worden geraadpleegd. Door gegevens te vergelijken en patronen te ontdekken, wordt benchmarking mogelijk. Soms worden uitschieters geïdentificeerd, zoals leningen die nog als actief worden geregistreerd terwijl ze al afgerond hadden moeten zijn. Dit roept vragen op over de oorzaak.

De organisatie streeft ernaar alle gesprekken en informatie zo veel mogelijk te digitaliseren, zodat benchmarking tussen alle databronnen mogelijk is. Uiteindelijk is het doel om een gedetailleerder overzicht per situatie te verkrijgen, zodat onze experts op basis van vier pijlers het gesprek kunnen aangaan om de situatie te begrijpen.

Heb je de ambitie om af te studeren binnen het eigen familiebedrijf? 

Eerlijk gezegd heb ik daar nog geen definitief antwoord op. Het familiebedrijf is een trainingsbureau en om te trainen heb je een bepaalde senioriteit nodig. Die heb ik niet zomaar. NHG gaf me de kans om drie maanden lang in een andermans keuken binnen te kijken en ervaring op te doen. Dat was geweldig en laat zien wat er nog meer mogelijk is. Je doet nieuwe warme banden op, je krijgt nieuwe inzichten en je breidt je netwerk uit op een andere manier. Deze stage was een enorme aanvulling op het werk dat ik al bij Social Force heb verricht.

Bij Social Force nam ik het office management op me, wat continu doorgaat en goed te combineren was met mijn stage. De ervaring en inzichten die ik tijdens mijn stage heb opgedaan, kan ik meenemen en toepassen binnen het bedrijf. Het was ook in dat opzicht een waardevolle kans.

Dankzij mijn inzet heb ik mijn onderzoek vroegtijdig kunnen afronden, wat me een waardevolle voorsprong gaf om extra ervaring op te doen. Het management van NHG erkende mijn prestatie en gaf me de gelegenheid om mijn onderzoek te presenteren, wat een bijzondere kans was om mijn bevindingen te delen met de leidinggevenden van het bedrijf.

Voor mij was deze stage bijzonder waardevol. Ik ontdekte dat mijn passie voor financiën en maatschappelijke vraagstukken perfect samengingen om mijn stage zowel leerzaam als plezierig te maken.

Ontdekken wat Business School Notenboom voor jou kan betekenen? 

Maak kennis met Business School Notenboom. Kennismaking en rondleiding op de gewenste locatie? Maak direct een afspraak via: www.notenboom.nl. Geef je eigen voorkeur aan. Liever eerst online kennismaken🎦? Laat het ons weten.

Deel dit artikel