Juist en kritisch gebruik van AI in het onderwijs

Als Business School Notenboom omarmen we de technologische vooruitgang, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs. Het gaat niet alleen om het gebruik ervan, maar ook om het aanleren van de juiste en kritische vaardigheden aan onze studenten en docenten.

Hoofdstukken

barbara linkedin post over ai

Bij Business School Notenboom omarmen we verandering! Binnen ons onderwijsprogramma zien wij AI niet alleen als een technologische vooruitgang, maar als een katalysator voor het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden. Samen met onze studenten en docenten omarmen we AI verantwoord en creëren we een toekomst van diepgaand leren en innovatief onderwijs.

Het is niet slechts een technologische toevoeging, maar een sleutel tot het cultiveren van kritisch denken en het stimuleren van diepgaande interacties, aldus Barbara Suijkerbuijk – Algemeen directeur Business School Notenboom

Toetsing in transitie: van papers naar gezonde discussies

Traditioneel gezien waren schriftelijke opdrachten van groot belang voor het beoordelen van leerlingen en studenten. Met de opkomst van AI verandert dit. Er wordt nu een andere aanpak van toetsing en examinering verwacht, waarbij papers niet langer de enige maatstaf zijn. Er moet altijd een kritisch gesprek plaatsvinden over de inhoud van het paper. Dit betekent dat AI niet alleen een verandering in de manier van beoordelen met zich meebrengt, maar ook een verschuiving naar meer interactie en discussie stimuleert.

Kritisch denken in actie: AI stimuleert interactie en discussie

Een mooi neveneffect van deze ontwikkeling is dus de noodzaak om weer met elkaar in gesprek te gaan voor waarheidsvinding. AI levert gegevens en deels ook analyses, maar het zijn nog steeds de studenten en docenten die de interpretatie en evaluatie moeten doen. Dit benadrukt het belang van kritisch denken en het vermogen om te debatteren en discussiëren.

Diepgaand leren: tijdvrijheid door efficiënt AI-gebruik bij Business School Notenboom

Een ander effect van het juiste gebruik van AI is dat studenten en docenten minder tijd hoeven te besteden aan het produceren van schriftelijk werk. Dit opent de deur naar meer diepgaand leren, analyseren en het in meer detail bestuderen van onderwerpen. In plaats van tijd te besteden aan lange papers, kunnen studenten nu meer tijd besteden aan het begrijpen van de kernprincipes, verkennen van perspectieven en integreren van nieuwe kennis.

Ethiek en effectiviteit: verantwoord AI-gebruik in onderwijs

Het succes van AI in het onderwijs hangt af van het correcte en ethische gebruik ervan. AI is geen vervanging voor menselijke interactie en begeleiding, in tegendeel, maar een krachtige tool die het leren kan verbeteren. Het is aan ons, als onderwijsinstelling en individuen, om ervoor te zorgen dat we AI op een verantwoorde en doordachte manier integreren in ons onderwijs.

De toekomst van leren: AI als sleutel tot analyse en toepassing

Bij Business School Notenboom zijn we enthousiast over de mogelijkheden die AI biedt in het onderwijs. We zijn vastbesloten om met onze studenten en docenten de nodige kennis en vaardigheden op te doen om AI juist en kritisch te gebruiken om zo de onderwijskwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen.

Deel dit artikel