Start stageperiode

Hoofdstukken

Start stageperiode Notenboom

Recent zijn we gestart met de stageperiode voor Mbo en Hbo. Bij Business School Notenboom geloven we in een actieve en persoonlijke benadering om mbo- en hbo-studenten voor te bereiden op hun stage, hen tijdens de stage te begeleiden en uiteindelijk te beoordelen. Hoe pakken we dat aan?

Voorbereiding op de stage

 • We moedigen studenten aan om zelf na te denken over wat ze willen leren en ontdekken tijdens hun stageperiode. Samen met de mentor stellen ze hun sterke punten en ontwikkelpunten vast. Daarbij staat de vraag wat de student tijdens de stageperiode wil leren en ervaren centraal.
 • Als de student dat helder heeft, gaat hij zelf actief op zoek naar stages. Daarvoor doen ze navraag binnen hun eigen netwerk of ze zoeken online naar vacatures.
 • Studenten leren tijdens de opleiding hoe ze zich moeten voorbereiden op het sollicitatieproces. Zo leren ze hoe ze een professioneel curriculum vitae op moeten stellen, een goede sollicitatiebrief moeten schrijven, hoe een nette en overtuigende mail vormgegeven kan worden en hoe ze succesvol een sollicitatiegesprek kunnen voeren.

Begeleiding tijdens de stage

 • Contact met het Stagebureau
 • Zodra een student een stageplaats heeft gevonden, wordt er de zogeheten praktijkovereenkomst getekend en overhandigd aan het Stagebureau van Business School Notenboom. Het Stagebureau toetst of de stage aan alle eisen voldoet en neemt contact op met de praktijkbegeleider van het bedrijf om verdere afstemming te doen.
 • Tussentijdse evaluatie
 • Ongeveer halverwege de stageperiode komt de mentor op bezoek voor een tussentijdse evaluatie met de student en de praktijkbegeleider. Tijdens dit gesprek worden de voortgang, eventuele uitdagingen en mogelijke verbeterpunten besproken.
 • Ondersteuning bij stageopdrachten
 • Studenten werken gedurende de stage aan zowel de opdrachten vanuit de stage als die vanuit school. Ze worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen en vragen te stellen aan zowel de praktijkbegeleider als de mentor. De uitwerking van de opdrachten bundelen ze in het stageverslag.

Beoordeling van de stage

 • Stageverslag en proeve van bekwaamheid
 • Tijdens de stageperiode houden studenten nauwkeurig bij aan welke opdrachten ze werken en welke vaardigheden ze ontwikkelen. Mbo-studenten werken daarnaast aan hun proeve van bekwaamheid.
 • Beoordeling door praktijkbegeleider en school
 • In de laatste weken van de stage beoordelen de praktijkbegeleider en een beoordelaar van school de kwaliteit van de proeve van bekwaamheid. Dit gebeurt aan de hand van vooraf opgestelde criteria en richtlijnen. Daarnaast beoordeelt de mentor en eventueel een vakdocent het stageverslag dat de student aan het eind van de stageperiode moet inleveren.

Door op deze manier praktijkervaring op te doen, kunnen studenten zoveel mogelijk uit hun stage halen. Deze ervaring zal hen helpen bij hun persoonlijke en professionele groei, en legt een stevige basis voor een succesvolle toekomst in hun gekozen vakgebied. We juichen het dan ook toe wanneer studenten tijdens hun stageperiode een sterke indruk maken en de kans krijgen om na afloop van hun laatste stage bij het stagebedrijf te blijven werken. Dit is een mooie kans voor studenten om hun professionele vaardigheden verder te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan het bedrijf waar ze hun stage hebben doorgebracht.

 

Deel dit artikel