Spring naar onderdeel keyboard_arrow_down

Naast de verschillen hebben alle Notenboom-studenten één ding gemeen: allemaal willen ze toponderwijs om zo het beste uit zichzelf te kunnen halen. Lees de FAQ met de meestgestelde vragen door studenten.

Lesrooster

Hoe ziet het lesrooster eruit?

Wij bieden voltijd opleidingen aan. Lessen zijn in principe van maandag t/m vrijdag. Mbo 4-studenten hebben gemiddeld 30 contacturen per week (inclusief huiswerkbegeleiding) en 10-15 uur zelfstudie per week. De kort hbo- en hbo bachelor-studenten hebben gemiddeld 25 contacturen per week.

Koppeling met de praktijk

Zit er veel praktijk in de opleiding?

Ons lesprogramma is praktijkgericht en inspirerend. We brengen je voortdurend in contact met de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven, onder meer door bedrijfsbezoeken, gastsprekers, bijzondere studiereizen en interessante stageplaatsen.

Stages

Zijn er al stages in het eerste jaar?

Volg je een mbo 4-studie, dan loop je in het eerste en tweede leerjaar stage. Kort hbo-studenten lopen ook in het eerste en tweede leerjaar stage en hbo bachelor-studenten lopen in het eerste en derde leerjaar stage.

Kenmerken studenten

Wat is de leeftijd van de studenten?

16 t/m 22 jaar.

Komen de studenten uit de regio?

Het grootste gedeelte van onze studenten komt uit de regio, maar een aantal komt uit andere delen van het land.

Huiswerk

Moet ik veel tijd besteden aan huiswerk?

Voor mbo 4-studenten zijn er gedurende de week huiswerkbegeleidingsuren ingeroosterd; tijdens deze uren maak je je huiswerk, op school en onder begeleiding van een docent. Je kunt dan al een groot deel van je huiswerk afmaken. Van de studenten kort hbo- en hbo bachelor wordt verwacht dat zij zelfstandig werken aan huiswerk en projecten, maar

onze docenten staan altijd voor je klaar om vragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden.

Snel studeren binnen de nominale tijd

Studeert iedereen binnen de nominale tijd af?

Het is onze primaire doelstelling om alle studenten binnen de nominale tijd te laten afstuderen. De docenten en mentoren zijn hiertoe zeer gemotiveerd en natuurlijk bieden we uitstekende faciliteiten om dit doel te bewerkstelligen.

Studiebelasting

Wat is de studiebelasting?

Hbo bachelor- en kort hbo-studenten hebben gemiddeld 25 contacturen per week. Dit kan per trimester wat verschillen. Daarnaast heb je gemiddeld 20 uur zelfstudie per week. De kort hbo-opleidingen hebben bij de zwaardere vakken meer lesuren ingeroosterd dan de hbo bachelor-opleidingen.

Mbo 4-studenten hebben gemiddeld 30 contacturen per week (inclusief huiswerkbegeleiding) en 10 tot 15 uur zelfstudie per week.

Moet er thuis nog gestudeerd worden?

Voor de mbo 4-studenten zijn er gedurende de week huiswerkbegeleidingsuren waarbij altijd een docent aanwezig is. Op die manier kan de student in een prettige studieomgeving een belangrijk deel van zijn huiswerk afmaken. Van de kort hbo- en hbo bachelor-studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig werken aan huiswerk en projecten, maar onze docenten staan altijd klaar voor vragen of ondersteuning. Voor álle studenten.

Vakantieperiode

Wanneer heb ik vakantie?

Je hebt een week herfstvakantie, twee weken kerstvakantie, een week voorjaarsvakantie en zomervakantie.

Begeleiding

Hoe is de begeleiding georganiseerd?

Bij aanvang van het studiejaar krijgt de student een mentor toegewezen, die hem of haar begeleidt tijdens de gehele studietijd bij Notenboom. Deze mentor geeft intensieve begeleiding tijdens mentoruren en tijdens persoonlijke gesprekken. Ook geeft de mentor adviezen over studietrajecten en stageplaatsen.

Komen de docenten uit het bedrijfsleven?

Ongeveer 80% van onze docenten werkt in het bedrijfsleven en integreert de opgedane ervaringen en praktische kennis in de lessen.

Lesuitval

Is er veel lesuitval en worden uitgevallen lessen ingehaald?

Notenboom biedt 0% lesuitval en 100% lesgarantie. Er wordt met inhaalweken gewerkt: als een les is uitgevallen, en deze wordt ingehaald in de week aan het eind van de lesperiode, vóór de toetsweken.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem contact op

Vul het contactformulier in.

Contact