“Internationale stage: Sander Ilsink in Nieuw Zeeland. Vierde generatie familiebedrijf.”

Maak kennis met Sander Ilsink, een ambitieuze student hbo bachelor bedrijfskunde aan Business School Notenboom die momenteel zijn afstudeerstage loopt bij bloemenkwekerij Lier Nurseries in Nieuw-Zeeland. Deze stage vloeit voort uit de activiteiten van het familiebedrijf van Sander.

 

Hoe ben je terechtgekomen in Nieuw Zeeland?

Het familiebedrijf Interplant Roses van Sander is een rozenveredelingsbedrijf. Het bedrijf ontwikkelt rozen en geeft deze in licentie uit over de hele wereld. Het stagebedrijf in Nieuw-Zeeland, waar Sander momenteel verblijft, is een van de klanten en vertegenwoordigers van het familiebedrijf. Vorig jaar heeft dit bedrijf een moeilijk jaar gehad. Dat is de reden dat Sander gevraagd is om hier onderzoek naar te doen.

Het onderzoek

Sander heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar dit brede vraagstuk aan de hand van de volgende probleemstelling: “The goal is to increase revenue and business performance by 10% over the next three years, this will be achieved with commercial organizational operational advice and outline and management guide.’’
Het onderzoek omvat interne analyse, marktanalyse, concurrentieanalyse en een klanttevredenheidsonderzoek. Dit heeft tot een aantal belangrijke inzichten geleid. Het belangrijkste inzicht dat Sander heeft verkregen, is dat Lier Nurseries de afgelopen jaren te kampen heeft gehad met diverse uitdagingen, waaronder de strenge wetgeving in Nieuw-Zeeland en een aantal gewassenziekten. Hoewel ziektes in de tuinbouwsector niet ongebruikelijk zijn, had het management van Van Lier deze specifieke situatie kunnen voorkomen of de impact ervan kunnen beperken. Daarnaast heeft Sander ook kunnen vaststellen dat er verbeterslagen te halen zijn binnen de interne processen. Dit biedt mogelijkheden voor oplossingen voor de komende jaren, maar brengt ook uitdagingen met zich mee.

Sander vertelt ons dat het familiebedrijf erg actief is in Afrika, waar diverse markten te herkennen zijn. In Nieuw-Zeeland zag hij echter dat het vooral een lokale markt is, die op kleine schaal opereert en er wordt bijna niet geëxporteerd. Dit in tegenstelling tot de landen in Afrika, zoals Kenia en Ethiopië.

Inzichten

Het consumentengedrag in Nieuw Zeeland is heel anders. Mensen kopen niet wekelijks of tweewekelijks bloemen voor op de tafel, zoals we dat in Nederland gewend zijn.In Nieuw-Zeeland koopt men bloemen voornamelijk voor speciale gelegenheden, zoals moederdag, verjaardagen en begrafenissen, omdat bloemen duur zijn. De hoge prijs van bloemen in Nieuw-Zeeland is te wijten aan het beperkte aantal tuinbouwbedrijven in het land en de strenge importwetgeving. Hierdoor is de import van bloemen minimaal, wat leidt tot een beperkt aanbod en hogere prijzen.

Familiebedrijf

Jurjen, de broer van Sander, vormt de vierde generatie die nu aan het roer van het familiebedrijf staat. Jurjen is ruim 3 jaar werkzaam in het bedrijf en zodra Sander zijn stage in Nieuw-Zeeland heeft afgerond, zal ook hij in het bedrijf gaan werken. Hij zal onderaan beginnen om alle processen van het bedrijf te leren kennen, en hier kijkt hij dan ook heel erg naar uit. Hij deelt de passie voor het product en gelooft dat dit het allerbelangrijkste is voor een tuinbouwbedrijf.

“Je moet echt liefde hebben voor het product om gezamenlijk succes te hebben “, aldus Sander. “Mijn overgrootvader is het bedrijf begonnen. Maar uiteindelijk heeft mijn grootvader het bedrijf echt naar een hoger niveau getild. Hij heeft het bedrijf echt op voeten gezet, het bedrijf internationale erkenning gegeven. Op dit moment zijn mijn vader en mijn oom de eigenaren van het bedrijf. Zij hebben een goede balans en hebben beide eigen kwaliteiten en zijn daardoor een goede match. Mijn oom heeft drie kinderen, twee dochters en een zoon, die zijn alle drie jonger dan mijn broer en ik. Wellicht, als zij ook interesse hebben in het bedrijf krijgen ook zij de mogelijkheid om in het familiebedrijf te werken.

Ik hoop uiteindelijk dat ook mijn broer en ik en dus eventueel mijn neef of nichten ook een zelfde goede match hebben als mijn oom en mijn vader. Belangrijk hierbij is dat we elkaar respecteren in het anders zijn.”

Begeleiding vanuit Business School Notenboom

Voor mij voelde het als een sprong in het diepe bij Business School Notenboom. Het was een ongebruikelijke keuze, aangezien de meeste studenten zich voornamelijk richten op ondernemerschap binnen Nederland. De mogelijkheid om mijn afstudeerstage in Nieuw-Zeeland door te brengen, was voor mij een buitenkans. Dankzij het onderzoeksvoorstel dat ik presenteerde, kreeg ik de kans om een waardevolle stage te bewerkstelligen.

Ondanks de uitdagingen van het onderzoek in het buitenland, was de begeleiding van mijn afstudeerbegeleider van onschatbare waarde. Willem van Veenendaal, mijn afstudeerbegeleider, heeft mij tijdens het gehele proces fantastisch ondersteund. Elke week hadden we een online afspraak, waarbij wij mijn voortgang bespraken en ik zijn waardevolle feedback ontving. Zijn ervaring en expertise hebben mij geholpen om mijn onderzoek naar een hoger niveau te tillen.

Waar liggen jouw ambities?

Ik ben sowieso iemand die heel erg van planten houdt, dus van het product zelf. Ook hier in Nieuw-Zeeland heb ik tijdens mijn stage twee keer per week in het gewas gewerkt.
Door Business School Notenboom ben ik gaan inzien dat ik goed ben in de commercie, zoals het overtuigen van mensen en het opbouwen van relaties. Doordat mijn broer naar Kenia gaat verhuizen, zal ik een aantal van zijn werkzaamheden hier in Nederland overnemen. Verder zal ik de komende jaren veel reizen naar Azië, Zuid-Amerika en Afrika.

Dynamiek van familiebedrijven

Vanuit ons familiebedrijf heb ik eigenlijk nooit echt druk ervaren om toe te treden. Mijn vader zei altijd: “Als je niet wil komen, kom je niet en dat is ook helemaal prima.” Sinds ik interesse getoond heb in het familiebedrijf, merk ik dat de colleges over familiebedrijven me dieper hebben laten nadenken over hoe de zaken gaan. Gesprekken met medestudenten die ook een familiebedrijf hebben, en de mogelijkheid om met docenten te praten, hebben me geholpen om beter na te denken over bepaalde situaties waar ik in de toekomst mee te maken kan krijgen. Ik denk dat een familiebedrijf het mooiste is om voor te werken. Maar er zitten natuurlijk ook nadelige kanten aan. Als het fout gaat, gaat het ook vaak fout binnen de familie. Dat willen we voorkomen. Interplant Roses heeft daarom ook een raad van advies om ons gevraagd te adviseren en te begeleiden.
Uiteindelijk is ons doel om het familiebedrijf groter te maken en door te geven aan de volgende generatie.

Zoals mijn vader altijd zegt: “Je hebt een familiebedrijf in bruikleen en het doel is om het door te geven aan de volgende generatie.”

Deel dit artikel